Politica de confidențialitate

Folosirea acestui magazin online implică acceptarea condițiilor propuse de este Nelcar Safety S.R.L., cu sediul în Piatra Neamț, Cod Unic de Înregistrare RO40333926, J27/1289/2018 așa cum sunt descrise mai jos. Recomandăm citirea cu atenție a acestora. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și condițiile acestui magazin online, va rugăm să nu îl folosiți.

Această pagină vă informează despre politicile noastre privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor personale atunci când utilizați serviciul nostru. Nu vom folosi sau împărtăși informațiile dvs. cu nimeni, cu excepția celor descrise în această Politică de confidențialitate.

Folosim informațiile dvs. personale pentru furnizarea și îmbunătățirea serviciului. Prin utilizarea serviciului, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor în conformitate cu această politică. Dacă nu sunt definite altfel în această Politica de confidențialitate, termenii folosiți în această Politică de confidențialitate au aceleași semnificații ca în Termenii și condițiile noastre, accesibili la www.nelcar.ro.

 

COLECTAREA ȘI UTILIZAREA INFORMAȚIILOR

Potrivit GDPR (REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE), „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Nu există o listă a datelor cu caracter personal, iar GDPR nu impune statelor să realizeze o astfel de listă, pentru simplul motiv că o dată poate deveni într-un anumit context dată cu caracter personal, iar în alt context să fie pur și simplu o informație fără valoare de dată cu caracter personal.

 

În timp ce utilizați serviciul nostru, vă putem solicita să ne furnizați anumite informații de identificare personală care pot fi utilizate pentru a vă contacta sau identifica. Informațiile de identificare personală („Informații personale”) pot include, dar nu se limitează la:

Nume

Adresa de e-mail

Număr de telefon

Adresă

Date jurnal

Date facturare

 

Colectăm informațiile pe care browser-ul dvs. le trimite de fiecare dată când vizitați serviciul nostru. Aceste date de jurnal pot include informații, cum ar fi adresa IP Protocol a computerului („IP”), tipul browser-ului, versiunea browser-ului, paginile serviciului nostru pe care le vizitați, ora și data vizitei dvs., timpul petrecut pe acele pagini și altele statistici.

Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre.

 

COOKIE GOOGLE ADSENSE ȘI DOUBLECLICK

Google, în calitate de furnizor terți, folosește cookie-uri pentru a difuza anunțuri pe serviciul nostru.

Cookie-urile sunt fișiere cu o cantitate mică de date, care pot include un identificator unic anonim. Cookie-urile sunt trimise browser-ului dvs. de pe un site web și sunt stocate pe hard disk-ul computerului.

 

Folosim „cookie-uri” pentru a colecta informații. Puteți instrui browser-ul dvs. să refuze toate cookie-urile sau să indice când este trimis un cookie. Cu toate acestea, dacă nu acceptați cookie-uri, este posibil să nu puteți utiliza unele porțiuni ale serviciului nostru.

Putem angaja companii terțe și persoane pentru a facilita serviciul nostru, pentru a furniza serviciul în numele nostru, pentru a efectua servicii legate de serviciu sau pentru a ne ajuta în analizarea modului în care este utilizat serviciul nostru.

 

Aceste terțe părți au acces la informațiile dvs. personale numai pentru a efectua aceste sarcini în numele nostru și sunt obligați să nu dezvăluie sau să le folosească în alt scop.

 

MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Este posibil să ne actualizăm Politica de confidențialitate din când în când. Vă vom anunța orice modificări prin publicarea noii Politici de confidențialitate pe această pagină.

Vi se recomandă să consultați periodic această Politică de confidențialitate pentru orice modificări. Modificările aduse acestei politici de confidențialitate sunt eficiente atunci când sunt postate pe această pagină.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

În 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm ca este un moment potrivit să te informam cum protejăm datele tale personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.

 

Noul Regulament conferă mai multor drepturi persoanelor care procesează datele cu caracter personal:

Dreptul la informare este dreptul Dvs. de a primi informații referitoare la identitatea și datele noastre de contact, scopul în care se procesează datele, categoriile de date vizate, destinatarii la care ajung datele Dvs. prin intermediul nostru, respectiv la existența drepturilor pe care le aveți în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și condițiile în care acestea pot fi exercitate;

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră pentru prelucrarea datele Dvs. și dacă da, vă oferim acces la aceste date și informații despre cum sunt procesate;

Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul ca acestea să poată fi transmise altui operator direct;

Dreptul la opoziție vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale;

Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârziere a datelor greșite sau care s-au schimbat în timp;

Dreptul la ștergere / dreptul de a fi uitat înseamnă că aveți dreptul să ștergeți datele colectate fără întârziere, în oricare dintre următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă de timp, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care Nelcar Safety S.R.L. nu mai are nevoie de date dvs. personale;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale vă oferă posibilitatea de a solicita și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrările efectuate prin mijloace automate (inclusiv crearea de profiluri);

Dreptul de a vă adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi exercitat în cazul în care noi am încălcat oricare dintre drepturile garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, ne-ați reclamat abaterea și nu am rectificat sesizare în termenul legal.

 

SECURITATEA DATELOR BANCARE

În cazul plăților efectuate cu cardul (exemplu: achiziționarea produselor), comercializarea se efectuează prin intermediul soluțiilor de plată online oferite de terți autorizați în relația cu Nelcar Safety S.R.L. În vederea eliminării riscului ca datele utilizatorilor să intre în posesia unor persoane neautorizate și să fie folosite abuziv/nelegal de acestea, terții autorizați în relația cu Nelcar Safety S.R.L. garantează legalitatea și securitatea datelor personale (număr de card, data expirării, etc) și a sistemelor informatice utilizate.

 

 

CONTACTEAZĂ-NE

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni, vă rugăm să ne contactați (vezi pagina "Contact").